Avdelinger

Vi har 4 avdelinger. Antallet barn og alderssammensetningen varierer noe fra år til år, derfor vil det også være noe ulike sammensetninger på avdelingene fra år til år.

Ekornredet og Froskedammen har barn fra 1-3 år. Det er pt 10 og 13 barn på disse avdelingen.

Begge småbarnsavdelingene har mye aktivitet i små grupper. De har lik dagsrytme og ganske like tema gjennom året. De har en egen gruppe for de eldste barna 1 dag i uken, som er på tvers av avdeling. På denne måten får de største barna aktiviteter rettet rett mot seg og de får gode muligheter til å bli trygge på og godt kjent med alle barna de senere skal begynne på stor avdeling med. En av pedagogene på småbarnsavdelingen har fast ansvar for denne gruppen.

Fokus på småbarnsavdelingene er ro, trygghet, glede og omsorg. De bruker god tid til alle faste aktiviteter. De bruker tiden til disse faste aktiviteter (mat, påkledning, bleieskift, forberedelser til soving osv) til å møte hver og en. Her skal barna få lov til å bruke den tiden de trenger, de skal bli sett og forstått. De skal prøve selv – men få hjelp når de trenger det. Her er det unike muligheter til å se hver og en, bruke språk og kroppsspråk og ta seg tid til kos og omsorg.

Alle småbarna er ute stort sett hver dag. Alle sover ute – og i tillegg er det tid for lek ute, sommer som vinter. De voksne legger til rette for lek og samspill ute med barna. Begge avdelingen har hver sin turdag hvor de går etter beste evne. Målet med turen er sjelden at de skal gå langt, men at de skal ha det moro på veien til og fra. Felles opplevelser som en tur skaper gode bånd barna i mellom.

Begge avdelingene har samlingsstunder flere dager i uken. For de minste barna er det viktig med gode rammer rundt dette, gjenkjennelse og deltakelse fra barna er viktig elementer. De synger, har instrumenter, forteller eventyr og regler og bruker så klart masse konkreter og bilder så alle barna kan få med seg innhold. Humor og glede er viktig.
Vi har ofte gym/fysisk aktivitetsløype for barna. Her er det bare å bruke fantasien-vi lager en liten løype med egnede rekvisitter som balanse brett, tunneler, matter og ting man kan krype under og over. Dette kan være både i inne- og utetiden.

De har også formingsstunder, her er det ofte maling, plastelina og limebilder som er utgangspunktet. Barna skal ha det gøy, eksperimentere og prøve ut nye ting og få lov å grise litt. Prosessene i aktiviteten er viktigere enn resultatene. Forming har vi nesten alltid i små grupper.

I løpet av uken er det masse tid til spontane og planlagte lekegrupper, her er de voksne aktive deltakere i rollelek i kjøkkenkroken, med bilbanen, togbanen, duplobygging, ballspill, med dyrene eller hva som måtte interessere barna for tiden. I leken skapes vennskapsbånd og språket og den sosiale kompetansen utvikles og her får barna prøvd ut nye ting.

Vi har også masse tid til rolige aktiviteter som å lese for en liten gruppe, spille med puslespill eller enkle spill, noppebrett, bankebrett osv.

Tiden på ettermiddagen kan ofte være lang for noen barn. Da gjelder det å finne frem aktiviteter som kan roe dem ned. Mange er slitne etter en lang dag og trenger ro og en armkrok å slappe av i. Da er bordaktivitet, lesestunder og sangstunder deilige aktiviteter for de minste.


Elgskogen og Harehulen har barn fra 3-6 år med 20 barn på disse avdelingene

Storebarnsavdelingene er masse ute! Både Elgskogen og Harehulen har 20 barn fra 3-6 år. Det er et stort spenn så dagene og aktivitetene tilpasses de ulike aldersgruppene og modningsnivåene etter beste evne. Begge avdelingene  har turdag 1 dag i uken og gruppe/aktivitetesdag 1 dag i uken hvor de også ofte er på tur i små eller større grupper. I tillegg vil det det i større eller mindre grad hver dag være grupper ellers for å ivareta både de eldste og de yngstes behov for ulike aktiviteter. De store barna har mye fokus på fysisk aktivitet og friluftsliv og dette preger deres valg av tema og aktiviteter i hverdagen. Sommer som vinter er barna ute mange timer hver dag. De har ski og skileik, aking og snølek på vinteren og om sommeren er det sykkelturer og sykkelløyper, ball-lek og organiserte leker/regel leker. Men mest av alt er barna dyktige lekere! De finner noen pinner i skogkanten og rollene blir fordelt – det kan vare i timesvis! Det er masse rom for lek og de voksne er aktivt med når det trengs, observatører og veiledere. Noen barn trenger hjelp for å finne sin rolle eller utvikle seg i rollene i leken. Det prøver vi voksne å hjelpe til med så godt vi kan.

2-3 dager i uken har vi «tradisjonell» barnehagehverdag med inneaktiviteter (i tillegg til utetid) Da er det formingsstunder med masse fantasi og engasjement, spillgrupper med puslespill eller brettspill, inne-lekegrupper med dinosaurer og togbaner, barbie, pet-shoper og bilbane og masse konstruksjonslek. De har samlingsstunder og temasamlinger som står på programmet. Storebarna har mye av aktiviteten er på tvers av avdelingene. Det er moro å se at mange av barna har andre lekekamerater i inneaktiviteten og når de er ute. Vi har mye fokus på sosial kompetanse og hva som er greit å gjøre og hva som ikke er greit, hvordan man snakker og oppfører seg ovenfor hverandre og trening i det å ta og få kontakt med andre barn. I hverdagen er de voksnes tilstedeærelse deltagelse viktig for at barna skal utvikle gode sosiale ferdigheter. Vi har også egne sosialkompetanse-samlinger med fortellinger og aktiv deltagelse fra barna.

Avdelingene er mest på turer til skogen, klubbhuset og områdene rett i nærheten, men også på turer til Eiksmarka og til blant annet biblioteket. Barna på avdelingene er glad i å «lese» og bli lest for. Lesegrupper for liten eller stor grupper er daglig aktivitet.