Søk plass

Det er samordnet opptak i Bærum kommune, søknadsskjema for barnehageplass i kommunen finnes her:

https://baerum.ist-asp.com/NO00219-pub/login.htm
Ta gjerne kontakt med styrer om du vil komme på besøk, eller har spørsmål vedrørende søknadskjema og barnehagen. Telefon 40146213

Priser

I statsbudsjettet fastsettes hvert år en makspris for hvor mye foreldre må betale for en heldags barnehageplass. Ny nasjonalsats fra 01.01.19 er på kr. 2.990,-Betaling for mat kommer i tillegg. Per dags dato er dette kr 500,- (se mer utfyllende under "kost i barnehagen" om hva dette er)

Barnehagen har:

Søskenmoderasjon og redusert betaling, inteksregulert:

:Klikk for å laste ned  (informasjon om søkenmod)

Klikk for å laste ned (informasjon om redusert betaling, intekstregulert)