Søk plass

Det er samordnet opptak i Bærum kommune, søknadsskjema for barnehageplass i kommunen finnes her:
Barnehageplass - Elektronisk søknad

Ta gjerne kontakt med styrer om du vil komme på besøk, eller har spørsmål vedrørende søknadskjema og barnehagen.

Priser

I statsbudsjettet fastsettes hvert år en makspris for hvor mye foreldre må betale for en heldags barnehageplass. Oppholdsbetaling er på kr. 2.730,-

Makspris gjelder både kommunale og private barnehager. Betaling for mat kommer i tillegg. Pt er dette kr 450 (se mer utfyllende under "kost i barnehagen" om hva dette er)

Barnehagen har:

Søskenmoderasjon og redusert betaling for 4-5 åringer, inteksregulert:

:Klikk for å laste ned  (informasjon om søkenmod)

Klikk for å laste ned (informasjon om redusert betaling, intekstregulert)