Fokus

Vi ønsker at barna som går ut fra Fossum Terrasse skal ha med seg en bagasje av redskaper de kan bruke i hverdagens sosiale utfordringer – hvordan snakker vi om og med hverandre, hvordan spør vi om noen vil være med i lek og hvordan spør jeg om hvordan jeg kan være med i lek. Hvordan deler vi leker og hva er rett og galt? Hva er en god venn og hva kan gode venner gjøre for hverandre, hvordan kan vi ta vare på hverandre. Det er mange og vanskelige spørsmål. Vi vil at barna her skal bli trygg på seg selv og tørre å stole på egne valg – samtidig som de klarer å innordne seg til flertallet og følge gruppen når det er forventet. Vi ønsker barn som kan se egne og andres behov og ta hensyn til disse. De voksne må være gode modeller – fortelle barna hva de skal og ikke hva de ikke skal, løfte dem og trekke frem gode egenskaper og gi barna tro på at de kan og får til. Vi må hjelpe barna som trenger hjelp – gi dem roller i lek og hjelpe dem til å mestre disse, gi rom for at man må prøve og feile. Gi dem et vokabular til å bruke i ulike situasjoner de kommer opp i. Hjelpe dem å løse konflikter på en måte de kan bruke andre situasjoner og hjelpe dem å sen en sak fra flere sider. … Sosial kompetanse er vanskelig – men viktig! Personalet må være bevisst eget språkbruk og egen konflikthåndtering, være gode modeller for barna og kunne veilede og hjelpe der det trengs. Vi må hjelpe dem å finne løsninger som de kan lære av og kunne bruke i andre situasjoner senere. Vi må være inkluderende og hjelpe barna til også å være dette, vi må hjelpe dem til å se at det er flere sider av en sak og hjelpe dem til sette seg inn i hva den andre parten kanskje tenker og føler i gitte situasjoner. Dette krever at vi er tilstede i lek og samspill mellom barna, vi må støtte dem og oppmuntre dem og være gode rollemodeller. Vi har også egne temasamlinger hvor ulike situasjoner og tema diskuteres og taes opp.

Alle barna er ute hver dag - sommer som vinter, i regnvær som i sol! Vi ønsker at barna skal oppleve glede ved å være ute og få nye og positive opplevelser ute og på tur. Alle avdelinger har egne turdager og skogen ligger rett i nærheten - den brukes flittig. Vi har mange faste turmål og på tur opplever barna samhørighet med de andre barna, de får felles opplevelser og erfaringer med de andre barna og de lærer masse ute - de lærer å ferdes i ulikt terreng og utvikler motoriske evner, der er det utfordringer motorisk for alle barn - uansett nivå! De lærer om naturen, om dyr og planter rundt oss og vi lærer dem å ta vare på dette. De lærer nye ord og begreper. barna leker masse ute - der er det få lekeapparater og leksaker, de bruker fantasi og kreativiteten på en annen måte enn innfor barnehagens gjerder. Vi håper barna skal opp bli glad i å ferdes i naturen og ta med seg denne verdien i livet sitt!

Vi ønsker at alle barna uansett utviklingsnivå skal oppleve mestring og utvikling av sitt språk. Vi har egne små og store språkgrupper med spill, bruk av historier og fortellinger, bruk av konkreter, bilder ol . Det er lek og lystbetont. Samlinger og aktiviteter krever et personell som er bevisst eget språkbruk og som utfordrer seg selv og barna på ulike måter. Det skal være lek og lystbetont, men likevel utviklende. Rytme i språket, nye ord, nye bøker, samtaler og undring, eventyr og sang, barns deltagelse og deres interesser skal være utgangspunkt for tema og aktivitet. Vi har et rikholdig bibliotek og masse spill som barna kan bruke alene eller sammen med en voksen.
 
Vi er opptatt av utviklingen av barnas matematiske forståelse gjennom aktiviteter i hverdagen i barnehagen. Dette handler om voknes bevisthet i språk og samspill, se muligheter og være undrende med barna. La barna finne løsninger selv og bruke kreativiteten sin. Vi har mye lekmateriell som barna kan bruke som hjelper dem til å sortere, kategorisere, telle og undre seg - det handler mye om de ansattes måte å tilnærme seg barna når de er i lek med dette, dette kan være lek i sandkasse, med duplo, bygging med klosser osv eller bruk av spill, sorting og mønsterlaging i formingsstunder, lete etter og undre seg over ting på turer - lange pinner, tunge steiner, flate blader, høye trær, bratte skråninger osv!
 
Men mest av alt er vi opptatt av at barna skal ha en trygg og god hverdag - preget av gode opplevelser,lek og læring gjennom lek - og mye av dette skjer ute i skogen eller på barnehagens område. Vennskap skal knyttes og hver enkelt barn skal føle mestrin, glede og utvikling i hverdagen hos oss!