Fossum Terrasse

Barnehagen Vår, Fossum Terrasse ligger rett i skogkanten på Fossum Terrasse; Eiksmarka. Barnehagen har en uteprofil. Dvs at vi er mye ute - på tur i skogen i nærheten, innenfor barnehagens svært store uteområde eller i den umiddelbare nærheten. Barnehagen har en egen grillhytte med plass til inntil 30 barn. Der er det godt å spise lunsj på vinterstid! Barnehagen har et entusiastisk personale som har masse glede, energi og omsorg i det daglige med barna her.

Barnehagen er åpen fra 0730-1700. Den er stengt 3 uker i juli og har åpningstid fra 0800-1600 de resterende dagene i juli, samt i rom-jul og påskedagene. Barnehagen har 5 planleggingsdager i året hvor den er stengt, i tillegg til 23., 24. og 31.12


Barnehagen er godkjent for barn fra 0-6 år. Det er 4 avdelinger og ca 60 barn som leker og koser seg her hver dag. Vi har rene små-barn og store-barns avdelinger. Alle barn og voksne er godt kjent og mye sammen på tvers av egen avdeling. Vi tar i mot barn fra nærmiljøet, dvs barn fra Fossum terrasse, fra Ila og området rundt og fra Eiksmarka-området generelt. Vi har for det meste barn som sogner til Eiksmarka- og Eikeliskole.