Søk plass

Det er samordnet opptak i Bærum kommune, søknadsskjema for barnehageplass i kommunen finnes her:

https://baerum.ist-asp.com/NO00219-pub/login.htm
Ta gjerne kontakt med styrer om du vil komme på besøk, eller har spørsmål vedrørende søknadskjema og barnehagen. Telefon 40146213

Priser

I statsbudsjettet fastsettes hvert år en makspris for hvor mye foreldre må betale for en heldags barnehageplass. Ny nasjonalsats fra 01.01.23 er på kr. 3.000,- pr mnd. I tillegg vil retten til gratis kjernetid bli utvidet til også å gjelde 2-åringer.

Betaling for mat kommer i tillegg. Per dags dato er dette kr 500,- (se mer utfyllende under "kost i barnehagen" om hva dette er)


Barnehagen har søskenmoderasjon og redusert betaling, inteksregulert. Les mer om dette på kommunens hjemmeside her:

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/barnehage/informasjon-til-foreldre/

Les ev mer her: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/