Søk plass & priser

Det er samordnet opptak i Bærum kommune.

Elektronisk søknadsskjema: https://baerum.ist-asp.com/NO00219-pub/login.htm

 

I statsbudsjettet fastsettes hvert år en makspris for hvor mye foreldre må betale for en heldags barnehageplass. Ny nasjonalsats fra 01.01.23 er på kr. 3.000,- pr mnd. I tillegg vil retten til gratis kjernetid bli utvidet til også å gjelde 2-åringer.

Betaling for mat kommer i tillegg. Per dags dato er dette kr 500,-